Meest gestelde vragen

Hebt u vragen ?

Bekijk onze veelgestelde vragen (FAQ) misschien vindt u een antwoord op uw vraag.

 De internet site

Hoe werkt onze service Verkoopjemoto.be ?
 1. Noteer de gegevens van je moto op onze website Verkoopjemoto.be.
 2. Nadien, ontvang je een gratis schatting per email of per telefoon.
 3. Neem direct afspraak online of per telefoon om u moto te laten nazien.
 4. Ter plaatste, onze expert bekijkt gratis, snel en op een professionele manier je moto.
 5. U krijgt dan onmiddellijk een offerte van ons voor u aankoop van uw moto.
 6. Als u dit accepteerd en beslist om de moto te verkopen, wij ondertekenen samen een bewijs van verkoop en sturen het geld max 72uur na verkoop op uw bankrekening.

Belangrijk : Voor uw afspraak, vergeet de grijze kaart van uw tweewieler, een IBAN, alle facturen en onderhoudsdocumenten niet mee te brengen.

Waarom best mijn moto verkopen op Verkoopjemoto.be ?
Verkoopjemoto.be biedt u een snelle mogelijkheid, simpel en zeker om u 2 wieler te verkopen.

Door jouw moto aan ons te verkopen, vermijd je :

 • Geen tijd verlies en geld winnen
 • Geen tijd verliezen aan telefoon of te laten testen door potentiële klanten en particulieren ’s avonds en de week-end
 • Klanten die met onnozele biedingen, en onrespectvol komen opdagen
 • Dat uw moto nog meer waarde verliest als u tijd neemt voor ze te kopen
 • Geld verlies bij de onderhoud om uw moto in goede staat te zetten
Waarmee gaat mijn telefoon nummer of email adres van nut zijn ?
Om u terug te kunnen contacteren om uw de schatting door te geven en afspraak te nemen.

Voor andere vragen en relaties in verband met privacy, u mag dit terug vinden.

Is de website wel degelijk gesecuritiseerde ?
Onze website gebruikt de allerlaatste technologie in veiligheid. Alle persoonlijke gegevens worden met voorzorg gebruikt.
Zijn er extra kosten tijdens de verkoop van mijn moto ?
Neen, er is geen enkel extra kost voor de verkoop van je moto.
Moet ik kosten betalen als ik dan toch beslis om mijn moto niet te verkopen ?
Neen, er zijn geen kosten. De online schatting, alsook het professionele onderzoek zijn volledig gratis voor u, ongeacht uw beslissing.

 Uw online schattingsaanvraag

Hoe kan ik de waarde van mijn moto kennen ?

De schatting van uw 2 wieler is gratis, snel en simpel dankzij Verkoopjemoto.be.

De schatting van uw moto is gratis en professioneel, dit verloopt in twee stappen:

1. De schatting online

Noteer op Verkoopjemoto.be de gegevens van je moto. Wij geven u binnen de 24uur per mail of telefonisch een schatting van de prijs voor uw moto. Als de uitwisseling via telefoon gebeurt, kan je tezelfdertijd ook een afspraak maken of als dit per e-mail is gebeurd, vult u uw afspraakverzoek in via de bijgevoegde link, voor een beoordeling door een van onze experts op de locatie van uw keuze.

2. Het professioneel onderzoek met onmiddellijke aankoopaanbieding

Laat jouw moto gratis en vlug controleren door onze expert tijdens je afspraak. Dankzij het gestandaardiseerde evaluatieproces dat is opgezet door wijkopenmotors.be, duurt het beoordelen van jouw moto meestal tussen, de 20 en 30 minuten. U ontvangt dan een concreet aanbod voor een onmiddellijke aankoop van uw 2 wieler. Dit aankoopaanbod verplicht je nergens toe. U bent niet verplicht om jouw moto te verkopen.

Wat gebeurt er als ik mijn moto niet goed kan beschrijven in de schatting online ?
Het is geen probleem, De schatting online is om op eerste instantie een idee te hebben, u verkrijgt een prijs na de professionele evaluatie van je moto, de expertise is volledig gratis.
Verkrijg ik de door u online voorgestelde prijs voor mijn moto ?
De online schatting van uw moto laat je toe een eerste idee van de waarde van je moto te kennen. De definitieve aankoopprijs zal u na de keuring van onze expert meegedeeld worden, deze keuring is volledig gratis.

 De afspraak

Wat moet ik meenemen voor de keuring van mijn moto ?
Teneinde de keuring en de verkoop te realiseren is het essentieel om u van de volgende documenten te voorzien:

 • De grijze kaart van de moto
 • Uw identiteitskaart of paspoort; of anders 2 geldige identiteitsbewijzen, bv. het rijbewijs of iets voorzien van een foto
 • Een Belgische RIB/IBAN (rekeningnummer) op zelfde naam als de grijze kaart
Hoelang duurt de keuring van mijn moto ?
De keuring en de schatting van uw moto duurt ongeveer tussen 20 a 30 minuten. U krijgt daarna een definitieve verkoopsprijs. Wanneer u daarna uw moto verkoopt zal wijkopenmotors.be alle formaliteiten daaromtrent vervullen en een bankverrichting doen van het overeengekomen bedrag.
Kan de definitieve verkoopsprijs verschillen van de online geschatte prijs ?
Ja, de online schatting laat ons toe een richtprijs te bepalen. De definitieve verkoopsprijs zal vastgesteld worden na de persoonlijke en professionele keuring van onze expert.

 De verkoop

Kan ik een moto van een familielid of naaste familie verkopen aan wijkopenmotors.be ?
Ja.

Daaromtrent dient u een bewijs van familieverwantschap voor te leggen voorzien van de volgende documenten :

 • Een volmacht op uw naam en ondertekend door de titularis van de moto
 • Een kopie van uw identiteitskaart of paspoort alsook van de titularis van de moto

Bij gebrek daaraan zal de aanwezigheid van de eigenaar van de moto nodig zijn.

Koopt wijkopenmotors.be een moto zonder inschrijvingsbewijs/grijze kaart ?
Wij hebben het inschrijvingsbewijs/grijze kaart nodig voor de aankoop van je moto. Zonder deze documenten kan de verkoop spijtig genoeg niet doorgaan.
Hoe verloopt de betaling bij de verkoop van uw moto ?
Wij verrichten een beveiligde storting op uw bankrekening van de overeengekomen prijs tijdens de verkoopsafspraak. Zodoende ontvangt u vlug en veilig het overeengekomen bedrag binnen de 72h maximum.
U vindt geen afdoend antwoord, stel ons onmiddellijk uw vraag.

Vraag gratis uw schatting aan

km